Bijeenkomst over Oekraïne-referendum

Bijeenkomst over Oekraïne-referendum

GroenLinks De Bevelanden houdt op dinsdag 22 maart haar jaarlijkse ledenvergadering. Voorafgaand aan het formele gedeelte van de avond zal Huub Bellemakers spreken over het referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne.

GroenLinks Goes stelt vragen over eigen bijdragen Wmo

GroenLinks Goes stelt vragen over eigen bijdragen Wmo

Naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur op woensdag 10 februari over het mijden van zorg vanwege (te) hoge eigen bijdragen heeft de GroenLinks-fractie het Goese college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld.
De fractie wil weten of deze situatie zich ook in Goes voordoet en welke maatregelen B&W daarvoor hebben genomen of zullen nemen.

Avond over kerncentrales Doel en Borssele

Avond over kerncentrales Doel en Borssele

De Zeeuwse en Brabantse milieufederaties en WISE organiseren donderdag 18 februari in Goes een informatiebijeenkomst over de kerncentrales in Borssele en Doel.

Vragen over vergoeding voor algemeen directeur DELTA NV

Vragen over vergoeding voor algemeen directeur DELTA NV

Naar aanleiding van berichtgeving in de PZC heeft GroenLinks vragen gesteld over de beloning van Delta-topman Arnoud Kamerbeek. Volgens de krant zou deze in 2014 469.000 en in 2015 een bedrag van 575.000 euro hebben ontvangen.

Meldpunt vuurwerkoverlast.nl weer open

Meldpunt vuurwerkoverlast.nl weer open

Vanaf vandaag is het meldpunt vuurwerkoverlast.nl weer geopend. Overlast, schade of gevaarlijke situaties door vuurwerk kunnen daar worden gemeld. Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder GroenLinks Goes.

GroenLinks stelt vragen over verstening tuinen

GroenLinks stelt vragen over verstening tuinen

GroenLinks in Goes wil dat de gemeente tuineigenaren informeert over de nadelen van verstening van tuinen en hen wijst op mogelijke alternatieven.

Geen bomenkap voor verkeersveiligheid

Geen bomenkap voor verkeersveiligheid

"Voor de gemeente Goes geldt dat er niet actief bomen worden gekapt omwille van de verkeersveiligheid." Dat antwoordt het college op vragen van GroenLinks. Ook ontkent het college dat er expliciet beleid voor de kap van bomen in verband met de verkeersveiligheid in de maak is.

GroenLinks-vragen over bomenkap

GroenLinks-vragen over bomenkap

GroenLinks heeft bij burgemeester en wethouders van Goes opheldering gevraagd over uitlatingen van waterschapsbestuurder Sophie van 't Westeinde. Volgens haar zit beleid in de pijplijn om bomen die binnen vijf meter langs de rijweg staan omwille van veiligheidsredenen te kappen.

GroenLinks behoudt één zetel in Zeeland

GroenLinks behoudt één zetel in Zeeland

Maandag 23 maart 2015 heeft het centraal stembureau officieel de uitslagen bekend gemaakt van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zeeland op 18 maart j.l.

GroenLinks wil experimenten voor versterking lokale democratie

GroenLinks wil experimenten voor versterking lokale democratie

GroenLinks heeft het college van B&W in Goes gevraagd om te experimenteren met lokale democratie. Aanleiding hiervoor is de Agenda Lokale Democratie die minister Plasterk eerder presenteerde.