André Alting
Foto © Marcelle Davidse | www.hierwier.nl

André Alting

Gemeenteraadslid

"Vanaf het moment dat ik vader ben geworden zie ik steeds meer de noodzaak om mij in te zetten voor een gezonde en leefbare wereld. Ik geloof dat iedere burger een bijdrage kan leveren aan de leefomgeving. En dat onze gemeente Goes met vijf I’s zou moeten antwoorden: Idealen, Ideeën, Initiatieven, Innovaties en Implementatie."

André is binnen de fractie in het bijzonder belast met milieu, energie- en klimaatbeleid, landschap en natuur, sociale zaken, welzijn, WMO, Participatiewet, jeugd, onderwijs, sport en gezondheidszorg.