Carel Bruring
Foto © Marcelle Davidse | www.hierwier.nl

Carel Bruring

Fractievoorzitter

Carel is fotograaf en fractievoorzitter van GroenLinks Goes sinds 2006. Eerder was hij raadslid en wethouder in Amersfoort.

In de gemeenteraad is Carel lid van het presidium, de agendacommissie, de rekenkamercommissie, werkgeverscommissie, de werkgroep prestatie-indicatoren (werkgroep PIT) en de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing.
Hij is nestor en waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.

Tot zijn aandachtsgebieden behoren in het bijzonder bestuurlijke aangelegenheden, financiën, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur en recreatie & toerisme.