Vehbi Zabeli
Foto © Marcelle Davidse | www.hierwier.nl

Vehbi Zabeli

Steunfractielid

"De boeiende en wijze levenservaringen die ik in verschillende samenlevingen heb opgedaan geven mij de spirit, motivatie, energie en het inzicht om samen met jou aan de slag te gaan voor een vreedzamer, rechtvaardiger en welvarender toekomst voor de inwoners van Goes en daarbuiten. Samen gaan wij het waarmaken!"

Als steunfractielid voert Vehbi ook in commissievergaderingen namens GroenLinks het woord.
Tot zijn bijzondere aandachtsgebieden behoren welzijn, gezondheidszorg, WMO, Participatiewet, gezondheidszorg, burgerparticipatie, natuur & landschap, P&O, financien en city-marketing.