Goes gaat oplaten van ballonnen bij evenementen verbieden

Goes gaat het oplaten van ballonnen bij evenementen vanaf 1 januari 2019 verbieden. Straatnaambordjes worden in de toekomst van een verklarende toelichting voorzien en afgeschreven van door de gemeente aan raadsleden ter beschikking gestelde iPads zullen aan de Stichting Leergeld worden geschonken.
Drie initiatieven van GroenLinks, die bij de begrotingsbehandeling op een meerderheid in de gemeenteraad konden rekenen. 

Ballonnen worden niet alleen opgelaten, vroeger of later gaan ze ook weer naar beneden. En dan worden ze door dieren vaak aangezien voor voedsel, of raken dieren verstrikt in de linten. Dit heeft veelal een gruwelijke dood tot gevolg. Ook zijn ballonnen slecht voor het milieu. Vanaf 1 januari 2019 zal het in Goes daarom verboden zijn om bij evenementen ballonnen op te laten. De gemeente gaat dit op initiatief van GroenLinks, gesteund door D66, PvdA, SP, SGP/ChristenUnie en Nieuw Goes, regelen in de APV.

In de toekomst zullen straatnaambordjes voorzien worden van een korte verklarende tekst (wie was dat eigenlijk, waarnaar die straat is vernoemd?). Eerder werd een voorstel hiertoe van de Erfgoedvereniging Heemschut door het college afgewezen. Een motie op initiatief van GroenLinks die stelde dat die verklarende tekst er wel moet komen, behaalde met de steun van D66, PvdA, SP, CDA, VVD en Nieuw Goes een meerderheid in de raad. Dat betekent niet dat de huidige straatnaambordjes nu allemaal meteen gaan worden vervangen: dat gebeurt pas als de bestaande straatnaambordjes aan vervanging toe zijn.

Door afgeschreven aan raadsleden ter beschikking gestelde iPads te schenken aan de Stichting Leergeld, kan deze stichting hiermee in armoede levende kinderen helpen. De hele gemeenteraad, met uitzondering van D66 en de Partij voor Goes, kon zich in een voorstel van GroenLinks hiertoe vinden. Uiteraard zal eerst worden gecontroleerd of de iPads in goede conditie verkeren. 

In de begrotingsvergadering, die van 16.30 uur tot 22.15 uur duurde, passeerden 31 moties en één amendement de revue. Het amendement keerde zich tegen het bevriezen van gemeentelijke lasten voor ondernemers, een wens van de VVD die ook in het collegeprogramma van CDA, VVD en SGP/CU is opgenomen. GroenLinks had zich al eerder tegen deze ruim vier ton kostende geste voor ondernemers gekeerd, omdat het de noodzaak om juist ondernemers te ontzien niet vermocht in te zien. Wethouder Meeuwisse (VVD) was ook nu weer niet erg overtuigend op dit onderwerp. Haar betoog dat het wenselijk is Goes hoger op lijstjes te krijgen kon zij wederom niet onderbouwen.

Uiteindelijk kon de GroenLinks-fractie zich vinden in de voorgelegde begroting voor 2019, maar maakte de fractie daarbij een voorbehoud ten aanzien van het bevriezen van gemeentelijke lasten voor ondernemers. Wanneer later dit jaar de belastingverordeningen waarin dit wordt geregeld aan de orde komen zal GroenLinks deze dan ook niet steunen.