Vrouweputje
Vrouweputje

Goes wil bijdragen aan behoud Vrouweputje

Goes is bereid geld beschikbaar te stellen om het Vrouweputje te behouden. Dat laten burgemeester en wethouders weten in antwoord op vragen van Manda Heddema van GroenLinks.

De bron die nu het Vrouweputje heet is in 2006 gegraven. Op een afstand van honderd meter van het Vrouweputje heeft het historische Maria-putje of Onze-Lieve-Vrouweputje gelegen. Tot de tweede helft van de twintigste eeuw bezochten mensen met regelmaat deze bedevaartplaats. Aan het water uit het putje werd een geneeskrachtige werking toegeschreven. Volgens het verhaal is tijdens de beeldenstorm een Mariabeeld in de put geworpen, waardoor het water geneeskrachtig werd. 

In de jaren zeventig werd, tijdens de aanleg van de A58 en de ruilverkaveling, het Mariaputje dichtgeschoven. De mensen waren niet meer geïnteresseerd in spititiualiteit en de bron lag op een onhandige plek in het landschap. Een enkeling streed nog voor de put of haalde er nog snel een kruik water uit. Het enige dat in die dertig jaar over bleef waren de mythen en sagen en de herinneringen van de oudere Zeeuwse bewoners. Dankzij het 600-jarig bestaan van de gemeente Goes kwam in 2004 het idee om het Mariaputje als monument weer te openen. De vele positieve reacties gaven aan dat de mensen toe waren aan een bezinningsplek in de Zeeuwse natuur.
In 2005 werd de Stichting Vrouweputje Goes opgericht die zichzelf ten doel stelde deze bijzondere plek te herstellen. Veel sponsors, vrienden en vrijwilligers leverden ieder op hun manier een positieve bijdrage aan de realisatie van de bron. Direct na het graven welde het water net zo zuiver en zoet als vroeger. Het Vrouweputje als 'bron van eenheid' was weer een plaats waar iedereen voor troost en bezinning naar toe mag komen.

Nu, 15 jaar later, is de Stichting door haar middelen heen en dreigt het putje opnieuw - maar nu definitief - te worden dichtgeschoven. Dit ondanks de inzet van de bestuursleden om de financiele middelen voor de grondhuur en onderhoud te werven en het putje voor de toekomst te behouden.

Voor GroenLinks was dit aanleiding het college van B&W te vragen of het bereid zou zijn middelen beschikbaar te stellen waarmee het putje zou kunnen blijven voortbestaan. Het college laat in zijn antwoord op de vragen weten daartoe bereid te zijn, mits een nieuwe groep vrijwilligers doorgaat met het beheer. Daaraan wordt inmiddels hard gewerkt ....