Gratis parkeervergunning voor mantelzorgers

De parkeervergunning voor mantelzorgers wordt vanaf volgend jaar waarschijnlijk gratis. Wethouder Loes Meeuwisse (VVD) staat positief tegenover dit idee van GroenLinks.

Update: de gemeenteraad heeft inmiddels op voorstel van GroenLinks besloten de parkeervergunning voor mantelzorgers gratis te gaan verstrekken.

Bij de bespreking van de parkeertarieven vroeg GroenLinks de parkeervergunning voor mantelzorgers in het vervolg gratis ter beschikking te stellen. Met de zogenaamde mantelzorgvergunning kunnen mantelzorgers die hun zorg binnen het betaald parkeren-gebied van Goes verlenen gratis parkeren. De vergunning kost nu nog € 52,50 per jaar.

Wethouder Loes Meeuwisse (VVD) stond positief tegenover dit idee, maar wil eerst nog nagaan of het gratis verstrekken van deze vergunning geen fraude in de hand werkt. Tijdens de vergadering bleek dat op dit moment negen mantelzorgvergunningen zijn verstrekt. Door de vergunning gratis te maken zou de gemeente daardoor jaarlijks iets meer dan € 400 aan inkomsten mislopen.

Hoewel hij er vanuit gaat dat Meeuwisse haar tariefvoorstel aan de gemeenteraad op dit punt zal aanpassen, hield Carel Bruring de mogelijkheid open bij de raadsvergadering, waar over de tarieven wordt beslist, met een amendement te komen. "Maar een amendement voor iets meer dan vierhonderd euro, dat zou toch niet nodig moeten zijn?", verzuchtte hij.

De gemeenteraad besluit 22 november over de parkeertarieven.