GroenLinks Goes vraagt aandacht voor de fiets

GroenLinks Goes vraagt aandacht voor de fiets met aanbieden van Bevelands bord voor fietsstraten

GroenLinks wil het gebruik van de fiets boven de auto stimuleren. Daarom pleit de partij voor meer en betere voorzieningen voor de fietser, zoals bewaakte stallingsruimte en goede, comfortabele en veilige fietsroutes.

In Goes is een aantal straten aangewezen als “fietsstraat”: een straat waar de fietser voorrang heeft en de auto te gast is.
Deze fietsstraten worden nu met verschillende borden aangegeven. GroenLinks vindt dat dat de duidelijkheid, en daarmee de veiligheid, niet ten goede komt.

Door GroenLinks Goes is kunstenaar Jan Willem Hament, bekend van zijn Leuntje en Merien, gevraagd een ontwerp te maken voor een bord voor alle Goese fietsstraten.

Op die manier wordt ook het Bevelandse karakter van Goes nog eens benadrukt, wat ook voor de toeristische sector goed zal werken. Iets soortgelijks is gedaan in Utrecht met Nijntje-borden.

Het ontwerp voor het bord is maandagochtend aangeboden aan de burgemeester van Goes, de heer Herman Klitsie.

Bij deze gelegenheid pleitte de heer Adri van Oosten namens Fietsersbond De Bevelanden voor de ontwikkeling van een Goes’ fietsbeleid en riep hij alle in de nieuwe gemeenteraad plaats nemende partijen op daar serieus werk van te maken.

GroenLinks hoopt en verwacht dat de gemeente Goes de bestaande en in de toekomst nog aan te wijzen fietsstraten van deze unieke, typisch Bevelandse bebording zal gaan voorzien.

Zie ook: Omroep Zeeland