GroenLinks presenteert aktiepunten voor de binnenstad

Volgens GroenLinks Goes staat als gevolg van de economische omstandigheden de binnenstad onder druk. Lijsttrekker Carel Bruring presenteerde daarom donderdagavond op het gemeentelijk lijsttrekkersdebat de GroenLinks-aktiepunten voor de binnenstad.

Donderdagavond presenteerde GroenLinks-lijsttrekker Carel Bruring op het gemeentelijk lijsttrekkersdebat in het Goese stadskantoor een twintigtal aktiepunten voor de binnenstad.

Volgens de partij staat de binnenstad door de economische omstandigheden onder druk. GroenLinks wil daarom dat er op korte termijn plannen komen om de ontwikkelingen te keren en de binnenstad weer de ruimte te geven.

In de aktiepunten stelt GroenLinks onder meer voor de bestemmingen in het bestemmingsplan flexibeler te maken. Ook zouden onroerend goed-eigenaren met een speciale ontheffing of vergunning leegstaande panden tijdelijk in strijd met de bestemming moeten kunnen verhuren. Hierdoor kan leegstand worden voorkomen.

Een actief binnenstadmanagement zou zich volgens GroenLinks moeten richten op het voorkomen en bestrijden van leegstand. Zonodig zouden eigenaren gedwongen moeten worden tegen hun zin mee te werken aan verhuur van een leegstaand pand.

Ook stelt de partij voor om op het Kerkplein (Singelstraat/Zusterstraat) en het cultuurplein (Bleekveld) regelmatig activiteiten te organiseren.

GroenLinks spreekt zich uit voor differentiatie van de parkeertarieven. Daarmee zou zowel in de tijd als qua locaties beter gestuurd kunnen worden.

In de folder "Hart voor de Binnenstad", die u hieronder kunt downloaden, geeft GroenLinks een overzicht van de door haar wenselijk en noodzakelijk geachte maatregelen.

Om het bestand te kunnen openen kunt u gebruik maken van het (gratis) programma Adobe Acrobat Reader DC dat u hier kunt downloaden.