GroenLinks stelt vragen over 'Nashville-verklaring'

GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan het college over de ‘Nashville-verklaring’, een van origine Amerikaans document dat zich stevig uitspreekt tegen onder meer homoseksualiteit.

In de 'Nashville-verklaring' staat onder meer: ‘Wij bevestigen dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel. Wij ontkennen dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.’
De verklaring werd tot dusver door bijna 250, meest orthodox-protestante, dominees en andere gelovigen ondertekend.

Met deze verklaring lijkt de acceptatie en emancipatie van lesbiënnes, homosexuelen, biseksuelen en transgenders (afgekort: LHBT) helaas weer verder achterop te raken.

Sinds 2012 participeren de gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen samen met Anti Discriminatie Bureau Zeeland en COC Zeeland in het LHBT-project, mogelijk gemaakt vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van dit project is om de sociale acceptatie, veiligheid en weerbaarheid van Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transgender (LHBT’ers) te vergroten. Ook wordt in Goes jaarlijks op 11 oktober, in 2009 door het kabinet tot Nationale Coming-Outdag uitgeroepen, de regenboogvlag gehesen.

De fractie van GroenLinks vraagt het college stelling te nemen tegen de inhoud van de 'Nashville-verklaring'. Tevens wil de fractie weten of het college het naar aanleiding van de verklaring nodig vindt zijn (bestaande) LHTB-beleid uit te breiden of te intensiveren.

Een eerder voorstel van GroenLinks om met een 'regenboogpad' blijvend aandacht te vragen voor de positie van LHBT'ers werd door het toenmalig college als symbool-politiek terzijde geschoven.