GroenLinks wil compensatie voor minima van hogere kosten ziektekostenverzekering

In 2020 verandert een aantal zaken met betrekking tot de ziektekostenverzekering. GroenLinks wil dat de minima voor eventuele hogere kosten worden gecompenseerd.

Naast een hogere premie, ook voor een aanvullende verzekering, zal ook de maximale korting voor collectieve verzekeringen worden verlaagd van nu 10% naar volgend jaar 5%.

Inwoners met een laag inkomen (tot 130% van het bijstandsniveau) uit onder meer de gemeente Goes kunnen via de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden gebruik maken van een collectieve zorgverzekering.

Door de volgend jaar van kracht wordende wijzigingen vreest GroenLinks dat de kosten voor de zorgverzekering ook voor minima, die toch al ieder dubbeltje om moeten draaien, hoger zullen uitvallen.

Namens de GroenLinks-fractie heeft André Alting hierover vandaag schriftelijke vragen gesteld. Hij wil weten welke maatregelen het college zal nemen om deze groep voor de hogere kosten te compenseren.

Meer informatie over de veranderingen aan de zorgverzekering kun je hier vinden: www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2020/deze-6-dingen-gaan-in-2020-veranderen-aan-je-zorgverzekering