GroenLinks wil gemeentelijke inzet voor boeren

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Goes heeft vandaag aan burgemeester en wethouders gevraagd te bezien welke maatregelen de gemeente kan nemen om de nadelige gevolgen van de (huidige) weersomstandigheden voor agrarische ondernemers zoveel als mogelijk te voorkomen of te beperken.

De zomer van 2018 heeft er dusver voor gezorgd dat verschillende weerrecords zijn gebroken, of dat waarden zich dicht in de buurt van bestaande records bevinden.

Met circa 330 zonuren was de achter ons liggende maand de zonnigste juli sinds 1906, toen 316,3 zonuren werden gemeten. Met een maandgemiddelde temperatuur in De Bilt van 20,7 graden tegen 17,9 normaal was juli 2018 de op twee na warmste ooit gemeten.
Landelijk werd in juli nog nooit zo weinig neerslag gemeten als dit jaar (11 mm; het record stond op 16 mm, geregistreerd in 1921). In het verleden werd de hoogste waarde van het neerslagtekort meestal pas in augustus bereikt. Het verloop van augustus zal dan ook bepalen of 2018 het grootste neerslagtekort ooit zal noteren. Dit jaar begint augustus met een neerslagtekort van circa 300 mm in ieder geval nu al droger dan ooit gemeten. Bovendien behoorde juni 2018 al tot de 5% droogste maanden sinds het begin van de neerslagmetingen in 1906.

Het is met name de agrarische sector die onder de weersomstandigheden heeft te lijden; nu al lijken oogsten geheel of gedeeltelijk te moeten worden afgeschreven.

Hoewel de (consumenten)prijzen van agrarische producten hierdoor naar verwachting (aanzienlijk) zullen stijgen, zullen de meeste boeren daarvan niet of nauwelijks profiteren: de hoeveelheden die zij contractueel niet kunnen leveren zullen door hen ‘bestens’ (dat wil zeggen: tegen iedere prijs) op de markt moeten worden bijgekocht. Hierdoor komt niet alleen de inkomenspositie van boeren onder druk te staan, maar zal het hen ook ontbreken aan investeringsruimte voor een verdere vergroening en verduurzaming van het agrarisch bedrijf.

GroenLinks wil dat de gemeente in overleg met de sector bekijkt welke maatregelen kunnen worden genomen.