Veersteiger Katseveer
Veersteiger Katseveer

GroenLinks wil snelle actie om steiger Katseveer te redden

GroenLinks wil snelle actie om steiger Katseveer te redden. De partij stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W van Goes.

"Erbarmelijk", zo noemt GroenLinks in schriftelijke vragen aan het Goese college van burgemeester en wethouders de staat van de steiger bij Katseveer.
De partij vreest dat de steiger, van waar 58 jaar geleden - 19 mei 1961 - de laatste boot van de PSD (Provinciale Stoombootdiensten) naar Zierikzee vertrok, zonder ingrijpen binnen niet al te lange tijd geheel zal zijn vergaan.
Onlangs werd er nog een hekwerk geplaatst, zodat de steiger niet langer betreden kan worden.

GroenLinks vindt dat de steiger een markant onderdeel van de Zeeuwse, Bevelandse en Goese geschiedenis uitmaakt. De partij wil daarom weten of de steiger als monument een beschermde status heeft. Zo niet, dan zal het college zich moeten inspannen om de steiger als rijks- of provinciaal monument aangewezen te krijgen, of de steiger als gemeentelijk monument moeten aanwijzen.
Ook wil GroenLinks weten of het college bereid is de helpende hand te bieden bij de instandhouding van de steiger, of maatregelen te nemen die de instandhouding afdwingen.