Informateur adviseert college CDA-VVD-SGP/CU

Informateur Ad Schenk (CDA) bood woensdagavond zijn advies aan. Hierin adviseert hij een college CDA-VVD-SGP/CU.

Niet geheel verrassend ziet informateur Ad Schenk het als meest voor de hand liggend het huidige college van CDA-VVD-SGP/CU te prolongeren. De coalitie verloor bij de verkiezingen één zetel en behaalde daarmee nog een nipte meerderheid van 13 zetels, maar "men kan zeker niet spreken van een afstraffing van de huidige coalitie", aldus de informateur in zijn advies.

Vanwege de geringe meerderheid waarop zo'n college in de gemeenteraad kan bogen (13 van de 25 zetels) adviseert Schenk een coalitieprogramma op hoofdlijnen, waarbij onderwerpen aan de raad worden overgelaten. Uitbreiding van het college met een vierde partij om zo tot een groter draagvlak te komen, waarvoor onder meer GroenLinks pleitte, vindt de informateur minder voor de hand liggend.

CDA-lijsttrekker Derk Alssema zei in de geest van het advies als formateur aan de slag te zullen gaan. Hij wil spoedig met de onderhandelingen tussen CDA, VVD en SGP/CU beginnen.
Wanneer deze slagen is het waarschijnlijk dat dezelfde partijen en dezelfde wethouders in het college zitting zullen nemen als de afgelopen vier jaar het geval was.

Hieronder kun je het volledige advies van de informateur downloaden.

Lees ook bij de PZC.