Veersteiger Katseveer
Veersteiger Katseveer

Veersteiger Katseveer lijkt ten dode opgeschreven

Het college wil geen actie ondernemen om de veersteiger te behouden, zo blijkt uit de antwoorden op vragen die GroenLinks stelde.

"Zwaar teleurstellend", zo reageert fractievoorzitter Carel Bruring op de beantwoording van zijn vragen over de miserabele staat van de veersteiger Katseveer. "Het komt er op neer dat het college wel vindt dat de veersteiger een markant onderdeel van de Zeeuwse en ook Goese geschiedenis is, maar niet bereid is ook maar een vinger uit te steken om die steiger, of wat er nog van over is, ook te behouden."

Monument
Omdat de steiger geen monumentenstatus heeft kunnen de (particulier) eigenaar geen verplichtingen tot instandhouding worden opgelegd, anders dan het waarborgen van de veiligheid, zo schrijft het college. De meerwaarde van zo'n aanwijzing tot monument ziet het college echter niet in. Over het waarom van dat standpunt geen woord. De vraag of met de eigenaar afspraken zijn gemaakt over maatregelen om de steiger te behouden laat het college onbeantwoord. Evenmin blijkt het college bereid de eigenaar de helpende hand te bieden om de steiger te behouden; het college wil hooguit met hem meedenken over mogelijkheden tot behoud van de steiger.

Cirkeltje
Ondertussen, zo concludeert Bruring, vervalt de steiger in rap tempo. "Het college stond erbij en keek er naar."
"Met het opnemen van de steiger op de nog aan de gemeenteraad aan te bieden cultuurhistorische waardenkaart van het buitengebied mag het college wel opschieten, want anders komt op die kaart hooguit nog een cirkeltje te staan bij de plek waar ooit de veersteiger was".
Opneming op de historische waardenkaart biedt de steiger overigens geen enkele bescherming.