Betaalbaar wonen

Iedereen moet kunnen wonen in een betaalbaar huis. Een duurzaam huis, dat een leven lang mee gaat.

We maken harde afspraken met woningcorporaties dat er voldoende sociale huur- en koopwoningen zijn. Met de corporaties zorgen we er door verbouw en vernieuwbouw voor dat er voldoende levensloopbestendige woningen bij komen.

We ondersteunen wooninitiatieven zoals kleinschalige woonvormen en ouderinitiatieven. En voor wie dat wil bieden we de ruimte om ‘Tiny Houses’ en ‘Off the Grid’-woningen te realiseren.  

Er wordt niet in de hoofdgroenstructuur gebouwd. We kiezen voor verdichting, maar zoeken daarbij nadrukkelijk een balans tussen voldoende nieuwe woningen en een aantrekkelijke, groene leefomgeving die ontmoeting en sociale cohesie bevordert. Alle nieuwbouw wordt circulair gebouwd.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en eerlijk Goes

Doe mee!