Diversiteit

Goes is een veelkleurige gemeente. Mensen met verschillende culturele achtergronden, geloofsovertuigingen en seksuele geaardheden hebben hun plek in de Goese samenleving. Oud en jong, autochtoon en allochtoon, gehandicapt, werkend, werkzoekend, arm en rijk leven hier met elkaar. Maar soms ook naast elkaar. Sommigen hebben het gevoel er niet bij te horen, geen eerlijke kans te krijgen, niet te worden gehoord. Onze uitdaging is om daar wat aan te doen. Want bij ons hoort iedereen erbij en doet iedereen mee.

Wij zien verschillen niet als bedreiging, maar als een kans om ons eigen leven te verrijken en werelden met elkaar te verbinden. Met respect voor wie anders is.

Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. Goes biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven in kleinschalige opvang. GroenLinks wil burgers actief betrekken bij de vestiging van statushouders. Wij bieden hen die (nog) hun weg in de Goese samenleving moeten zoeken een helpende hand. Zij moeten zo gauw mogelijk actief kunnen zijn en snel de taal beheersen. Voor statushouders zorgt de gemeente voor een kwalitatief goed inburgeringstraject. Wij laten niemand aan zijn of haar lot over.

Tegen racisme en discriminatie van migranten, vrouwen en (seksuele) minderheden of mensen met een beperking treden we hard op. In een open en gastvrije samenleving moeten we ons allemáál thuis kunnen voelen. Het anti-discriminatieverbod in artikel 1 van de Grondwet is daarbij onze leidraad.

Wij ondersteunen de emancipatie van vrouwen, homo's, biseksuelen, transgenders en interseksuelen binnen culturele en religieuze groepen door middel van onder andere voorlichting. Wij onderschrijven het nut van het LHBT Netwerk Zeeland; de LHBT-gemeenschap in Goes verdient meer aandacht.
Goes blijft jaarlijks de regenboogvlag hijsen en bij het stadskantoor komt een regenboogzebrapad. Daarmee willen wij permanent aandacht vragen voor de diversiteit in Goes.

De gemeente houdt in al haar beleid rekening met gehandicapten en minder-validen. Bij de aanleg van bijvoorbeeld oversteekplaatsen, speelplekken en bushaltes wordt altijd rekening gehouden met deze groep. Goes wordt rolstoel- en rollatorproof.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en eerlijk Goes

Doe mee!