Hondenbelasting

Over de hondenbelasting kunnen we kort zijn: daar waren we tegen, en daar zijn we nog steeds tegen. Afschaffen dus, die belasting. En wel meteen.

Toen in 2017 in Goes de hondenbelasting opnieuw werd ingevoerd stemde GroenLinks daar tegen en kondigden wij meteen aan ons te zullen inspannen om deze in onze ogen onrechtvaardige belasting weer van tafel te krijgen.

Onrechtvaardig, omdat wij geen reden zien waarom hondenbezitters méér aan de gemeentekas zouden moeten bijdragen dan anderen. Want de opbrengst van de hondenbelasting komt niet ten goede aan honden (of hun baasjes). Het gaat naar de "algemene middelen". Wij vinden dat iedereen belasting moet betalen en niet dat een selecte groep nog eens een extra aanslag mag krijgen.

Wij zijn er vorig jaar in geslaagd het tarief van de hondenbelasting fors te verlagen. Maar onze inzet blijft de hondenbelasting helemaal af te schaffen. Ter compensatie wordt dan de onroerende zaakbelasting (OZB) voor iedereen een klein beetje verhoogd.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en eerlijk Goes

Doe mee!