Schone energie

We willen een gezonde planeet met een veilig klimaat achterlaten aan onze kinderen. Daarom kiezen we voor schone energie.

We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste die haar kunnen stoppen. Daarom moeten er de komende jaren grote stappen worden gezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Goes wordt zo snel mogelijk klimaat- en energieneutraal. De verplichting om woningen op het gas aan te sluiten schrappen we. En alle nieuwbouw moet energieneutraal zijn. Duurzame projecten van bedrijven en inwoners moedigen wij aan en gaan we als gemeente ondersteunen. Daarbij geven we als gemeente zelf natuurlijk het goede voorbeeld: uiterlijk in 2030 is de hele gemeentelijke organisatie klimaat- en energieneutraal.

De komende periode investeren we fors in hernieuwbare energie. In 2022 liggen er op veel Goese daken zonnepanelen. En ook hier geven we zelf het goede voorbeeld. Alle daken van gemeentepanden worden opengesteld voor energiecoörperaties. Daarnaast plaatsen we windmolens.

We maken een plan om alle woningen en bedrijven van het gas te halen en stropen de mouwen op om met de uitvoering daarvan te beginnen. 

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en eerlijk Goes

Doe mee!